2008 – Επτά Μονόπρακτα και ούτε ένα γάμος

Βίντεο της Παράστασης.

Φωτογραφίες:

7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος
7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος
7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος
7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος
7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος
7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος
7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος
7 Μονόπρακτα και ούτε ένας γάμος